>>>FOTOSENTEZ<<<

2011-04-09 14:39:00

 

İhtiyaç duydukları besin maddelerini kendileri üretebilen canlılara üretici denir.Bitkiler , balgler ve siyonobakteriler kendi besinleri kendisi üreten canlılara örnek olarak verilebilir.

Üretici canlılarda klorofil molokülü bulunur.Bu canlılar klorofil molekülünü kullanarak ışık enerjisini emer ve bu enerji sayesinde karbondioksit ve suyu birleştirerek basit şeker (glikoz) ve oksijeni oluştururlar.Bu olaya fotosentez denir.

Fotosentez olayında kullanılan ve oluşturulan maddeler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Fotesentez olayının denklemi aşağıda verilmiştir.

Yukarıdaki verilen denklemde görüldüğü gibi fotosentez olayında;

* Karbondioksit ve su tüketilerek basit şeker ve oksijen üretilir.

* Işık enerjisi besinlerin yapısında kimyasal enerjiye çevrilerek depolanır.

UYARI

Fotosentezde oluşturulan oksijenin kaynağı; sudaki oksijendir.

KLOROFİL

Fotosentez yapan canlılarda güneş enerjisini emilmesinde klorofil denilen molekül görev yapar.

Klorofil; bitkilerde ve alglerde kloroplastın içinde siyonobakterilerde ise stoplazmada bulunur.Siyonobakterilerde kloroplast organeli bulunmaz.

Klorofiller yeşil renklidir.Her bir kloroplastın içinde çok sayıda klorofil bulunduğu için kloroplastlar yeşil renkli görünür.Bu yüzden kloroplastlara yeşil renkli organel denir.Kloroplastlar bitkide; yaprak, yeşil alan , dal ve gövdede bulunur.

FOTOSENTEZİN AŞAMALARI

Bitkilerde fotosentez olayının en yoğun olarak gerçekleştiği organ yapraklardır.Yaoraklardaki fotosentez olayında ilk gerçekleşen olay; ışığın önce yaprak hücrelerinin, daha sonra da kloraplastların içine girmesidir.Kloraplast içine giren ışık, buradaki klorofiller tarafından emilirler ve kloroplast içerisinde kullanılabilecek kimyasal enerjiye dönüştürülür.Kloroplasta oluşturulan bu enerji kullanılarak karbondioksit ve su birleştirilir; glikoz ile oksijen oluşturulur.

Yaprak hücrelerinde üretilen glikozların bir kısmı bu hücrelerdeki yapım, onarım,solunum vb. Faliyetlerde kullanılır. Gılikozların bir kısmı ise bitkinin fotsentez yapmayan kök,gövde,meyve gibi diyer organlara taşınır.

Bu organlara genel gılikozların bir kısmı yaşamsal faliyetlerinde kullanılırken,bir kısmı nişasta şeklinde depolanır.

Fotosentez sonucu oluşan oksijen moleküllerin bir kısmı bitkinin yaprak hücrelerindeki solunum olayında kullanılırken,  bir kısmı ise yapraklardan atmosfere verilir.

Bitkiler fotosentez için gerekli olan karbondioksiti yaprak , gövde veya yeşil dallarıyla atmasforden; suyu ise köklerinde topraktan alırlar.

Bitkilerde hayatsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için minerallere ihtiyaç duyulur.Bitkiler ihtiyaç duydukları mineralleri topraktan, su ile birlikte alırlar.

 

4187
0
0
Yorum Yaz